Traject

Intakegesprek
Allereerst vindt er na telefonische aanmelding van uw kind een intakegesprek plaats. De vragenlijst die u van tevoren toegestuurd krijgt, wordt tijdens het intakegesprek doorgenomen. Tijdens het intakegesprek kunnen we nader kennismaken en kunt u meer vertellen over uw kind en de hulpvraag.

Kindsessies
Hierna volgen 3 tot 5 kindsessies van een uur met uw kind. Hierbij staat uw kind centraal en zal uw kind aangeven wat het nodig heeft om weer goed in zijn of haar vel te zitten. Ik zal samen met uw kind onderzoek doen naar de klacht, de wensen en mogelijkheden van uw kind. Dit doe ik door eerst een vertrouwensband op te bouwen. Samen kijken we welke interne hulpbronnen uw kind in zich heeft om zijn eigen klacht op te lossen. Dit kan in de vorm van praten, het spelen met knuffels, rollenspellen, creatieve vormen, zwaardvechten, net waar uw kind behoefte aan heeft.

Oudergesprekken
Na 3 tot 5 kindsessies vindt er een oudergesprek plaats. Dit kan een oudervervolg gesprek of een eindgesprek zijn. In het vervolg gesprek worden de kindsessies besproken, krijgt u tips en bespreken we het verdere verloop van de kindsessies. Ook vraag ik naar de veranderingen die u en uw kind hebben bemerkt en bespreken we het verdere verloop van de coaching. Het kan ook zijn dat u en uw kind genoeg geholpen zijn en dat we de coaching in een eindgesprek afronden.

Tussendoor kunt u altijd aangeven een extra oudergesprek te willen. Ook zal ik wanneer dit nodig is contact opnemen om een oudergesprek eerder dan gepland plaats te laten vinden.

Schoolobservatie
Mocht het in het belang van het kind nodig zijn, dan kan er ook een observatie op de school van uw kind plaatsvinden.